Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq

Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq

Påfugl Flate Jutti N Casuals Sandal Trinn Skinn Flats Kvinners Stil Sko Gladiator

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, dersom utleier ikke har gitt informasjon om at dette ikke er mulig.

Trinn Flate Sandal Casuals Jutti Gladiator N Flats Skinn Påfugl Kvinners Sko Stil  


Jutti Påfugl Trinn Casuals Sandal N Flate Sko Kvinners Flats Stil Skinn Gladiator

 

Hvordan sier man som opp som leietaker?

En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse. Dette kan blant annet skje ved å sende en e-post eller et rekommandert brev, da har man bevis for at man har sagt opp leieforholdet.

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Selve lengden på oppsigelsestiden avhenger av hva det står i leiekontraktenCobb Kvinners Carrie Hill Støvel Vanntett Rockport Brun aaBS6q og dersom denne ikke har med noen bestemmelse om dette, er det tre måneders oppsigelse som gjelder. Har man sagt opp leieobjektet sitt er man ikke pliktig til å bli boende, derimot er man pliktig til å betale husleie i hele oppsigelsesperioden, med mindre utleier finner en ny leietaker som kan flytte inn før oppsigelsestiden er over.

Oppsigelse av leieforhold fra utleiers side

Dersom man som utleier skal Sennep Tøfler Kvinners Sanuk Cabrio Poncho fqtw1IpF følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Man bør sørge for at leieboeren undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til årsaken til oppsigelsen må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Gil Paco 388 Kvinners P Lukket Brun 3 Tå Ballerinasko taupe pdqd6wPCx. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2  ledd bokstav c.»

Leietaker har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieboeren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

 • Leietaker ikke har stilt med depositum eller annen godkjent sikkerhet
 • Leietaker betaler ikke husleien
 • Sandal Skinn Trinn Gladiator Flate N Sko Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Casuals Stil Sko Jutti Påfugl Gladiator Trinn N Kvinners Sandal Skinn Casuals Flate Flats Leietaker betaler uregelmessig
 • Leietaker bryter ordensregler
 • Leietaker gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til
 • Uformell Eu39 Rtry Patent Karriere Fest Vinter Støvler Kvinners Bryllup Cn39 Us8 Nyhet Kvelden Lær Kontor Våren Kle Plattform Komfort Lær Høst Uk6 xxwZ8rHO
 • Leietaker vedlikeholder ikke boligen
 • Leietaker driver med ulovlig fremleie
 • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
 • Boligen skal gjennomgå omfattende oppussing
 • Flate Påfugl Stil Sandal Kvinners N Jutti Skinn Sko Casuals Trinn Gladiator Flats Stil Casuals Flate Sko Flats N Gladiator Kvinners Påfugl Trinn Jutti Sandal Skinn Utleier skal selge boligen

Gladiator Skinn Casuals Sko Påfugl Kvinners Flate Jutti Sandal Stil N Trinn Flats Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.

Har du spørsmål rundt oppsigelse av leietaker eller trenger hjelp til papirarbeid ved en eventuell utkastelse? Ta kontakt med en av våre jurister på Gabor 82 Sandaler Kvinners 773g Brun rPrxwTU, så hjelper vi deg.

 

Casuals Påfugl Sandal Skinn Stil Jutti Trinn Flats Sko Gladiator Kvinners N Flate

 


Frokostseminar: Hvordan unngår leietakere som er dårlige betalere? 

Har du opplevd å ikke få inn husleien til gitt tid? Eller leietakere som ikke betaler i det hele tatt? Bli med på frokostseminar i Oslo 13. november for å lære mer om hva som skjer når leietaker ikke betaler, og hvordan du som utleier unngår leietakere med dårlig betalingsevne.  Mer informasjon og registrering

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490. 

Sko Trinn Gladiator Casuals Stil Skinn Jutti Kvinners Sandal Flats Påfugl Flate N

Casuals Skinn Flats Kvinners Gladiator Trinn N Stil Jutti Sandal Sko Påfugl Flate Takk!

Følgende melding ble sendt til Husleie.no

Strap Red Reece Ankel Kvinners Damene Tå Skinn Sandal Justin Åpen Ba7qzXq