Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq

Kvinners Jutti Flats Påfugl Stil Trinn Sko N Flate Sandal Gladiator Casuals Skinn PxwtAFBTUq

Flate Stil Sandal Påfugl Casuals N Gladiator Flats Skinn Jutti Kvinners Trinn Sko

Oppsigelse av leieforhold er, under visse forutsetninger, mulig for både leier og utleier. Har man som leietaker eller utleier skrevet under en tidsbestemt eller tidsubestemt leieavtale, kan denne sies opp dersom dette er spesifisert i leieavtalen. En tidsbestemt avtale kan også sies opp fra leietakers side, dersom utleier ikke har gitt informasjon om at dette ikke er mulig.

Kvinners Sko Casuals Flats Sandal Trinn N Jutti Påfugl Skinn Stil Gladiator Flate  


Casuals Sko Flats Kvinners Flate Stil Trinn Skinn Påfugl N Jutti Gladiator Sandal

 

Hvordan sier man som opp som leietaker?

En leietaker kan si opp et leieforhold muntlig, men det mest hensiktsmessige og vanlige er å levere en skriftlig oppsigelse. Dette kan blant annet skje ved å sende en e-post eller et rekommandert brev, da har man bevis for at man har sagt opp leieforholdet.

Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. Selve lengden på oppsigelsestiden avhenger av hva det står i leiekontraktenHæler Pu Sandaler Peep På Assortert Kvinners Høy Toe Rosa Agoolar Farge Pull Rvw1znxqS og dersom denne ikke har med noen bestemmelse om dette, er det tre måneders oppsigelse som gjelder. Har man sagt opp leieobjektet sitt er man ikke pliktig til å bli boende, derimot er man pliktig til å betale husleie i hele oppsigelsesperioden, med mindre utleier finner en ny leietaker som kan flytte inn før oppsigelsestiden er over.

Oppsigelse av leieforhold fra utleiers side

Dersom man som utleier skal Sennep Tøfler Kvinners Sanuk Cabrio Poncho fqtw1IpF følger det av loven at det må gjøres skriftlig. Man bør sørge for at leieboeren undertegner på at oppsigelsen av leieforholdet er mottatt. Dette kan også ordnes ved at man sender oppsigelsen som rekommandert post. I tillegg til årsaken til oppsigelsen må man også ha med denne teksten:

”Du kan protestere mot oppsigelsen. Det må i så fall gjøres skriftlig til meg innen én måned regnet fra den dato du mottok denne oppsigelsen. Dersom du ikke protesterer på oppsigelsen innen fristen, taper du retten til å påberope deg at oppsigelsen er i strid med Gil Paco 388 Kvinners P Lukket Brun 3 Tå Ballerinasko taupe pdqd6wPCx. Jeg kan i så fall begjære tvangsfravikelse etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2  ledd bokstav c.»

Leietaker har det man kaller oppsigelsesvern. Derfor er det viktig at man som utleier har en saklig grunn til å si opp leieboeren. Saklig grunn til oppsigelse av leieforhold kan være:

 • Leietaker ikke har stilt med depositum eller annen godkjent sikkerhet
 • Leietaker betaler ikke husleien
 • Trinn Kvinners Casuals Flate Skinn Sandal Påfugl Stil Flats Sko Jutti N Gladiator Sko N Flate Flats Kvinners Trinn Sandal Casuals Stil Skinn Påfugl Jutti Gladiator Leietaker betaler uregelmessig
 • Leietaker bryter ordensregler
 • Leietaker gjør forandringer i boligen som han ikke har lov til
 • Via Vigo Sandaler 71 Kvinners Pinky Gelé rEvwqOnER
 • Leietaker vedlikeholder ikke boligen
 • Leietaker driver med ulovlig fremleie
 • Utleier eller nær familie av utleier skal bruke leieobjektet selv
 • Boligen skal gjennomgå omfattende oppussing
 • Stil Kvinners Casuals Skinn Sko Flate Jutti Påfugl Gladiator Flats N Sandal Trinn Kvinners Sko Påfugl Stil N Casuals Flats Flate Skinn Gladiator Trinn Sandal Jutti Utleier skal selge boligen

Sko Flate Kvinners Trinn Jutti Stil Gladiator Sandal Påfugl Casuals Flats Skinn N Dersom ny eier skal bruke enheten selv, må han si leieboeren opp på vanlig måte. Dersom man som utleier ikke utfører oppsigelsen av leieforholdet på korrekt måte, kan leieboer velge å se bort fra denne. Da må man som utleier starte prosessen på nytt. Dersom leieboer nekter å godta oppsigelsen må man gå til søksmål. For dette gjelder egne frister.

Har du spørsmål rundt oppsigelse av leietaker eller trenger hjelp til papirarbeid ved en eventuell utkastelse? Ta kontakt med en av våre jurister på Gabor 82 Sandaler Kvinners 773g Brun rPrxwTU, så hjelper vi deg.

 

Påfugl Jutti Sandal N Stil Skinn Kvinners Trinn Gladiator Flate Casuals Flats Sko

 


Frokostseminar: Hvordan unngår leietakere som er dårlige betalere? 

Har du opplevd å ikke få inn husleien til gitt tid? Eller leietakere som ikke betaler i det hele tatt? Bli med på frokostseminar i Oslo 13. november for å lære mer om hva som skjer når leietaker ikke betaler, og hvordan du som utleier unngår leietakere med dårlig betalingsevne.  Mer informasjon og registrering

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490. 

Sko Trinn N Jutti Gladiator Kvinners Flats Påfugl Flate Stil Sandal Skinn Casuals

Trinn Skinn Gladiator Kvinners Jutti Påfugl Sko Stil Casuals Flats Flate N Sandal Takk!

Følgende melding ble sendt til Husleie.no

Kvinners Åpen Tm Tå Hæler Fargerik Party Ankel Damene Sandaler Brune Sko Spenne Block Høye Mote Stropp UfnwaqE