Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ

Adidas ftwbla Sko Farger Voksnes Ftwbla Gridos Basketball Eksplosive Forskjellige Unisex Bounce rqAwPrZ

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Hvite Ballett Pataugas Leiligheter Kvinners Ballett Kvinners Pataugas Y6wf0qT

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift