Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr

Brune Dame Imitasjon Foret Varm Slip Fur Mule Av 'kjølere' Semsket g7wEgqzr

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Antwerpen Noe Oransje papaya Pumper Nipola Kvinner SxqPwdf0q

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift