Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn

Chloé By Nero Kvinners Galya Se Krenget Sandal CR5Fn

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
204 Waldläufer 230 Kvinners Loafer 640004 Leiligheter Beige EwqzwRx

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift