Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4 Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4 Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4 Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4 Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4 Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4

Elfenben Sko Blonder Kvinner Høy Toe Satin Peep Domstol Pumper Bryllup Hæl Elegantpark PnvqR4w4

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Kvinners Slip Aerosoler Softee Dagdriver Sebra on Mr 4wpUd8

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift