Formelle Womens Skinn Faux Sko Foret Suede Mango Peeptoe YrnqYC Formelle Womens Skinn Faux Sko Foret Suede Mango Peeptoe YrnqYC Formelle Womens Skinn Faux Sko Foret Suede Mango Peeptoe YrnqYC Formelle Womens Skinn Faux Sko Foret Suede Mango Peeptoe YrnqYC

Formelle Womens Skinn Faux Sko Foret Suede Mango Peeptoe YrnqYC

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Skinnkjole Ochenta Domstol Pu Høy Sko Stropper Svart Pumper Ankel Super Hæl Metall 0TA0gq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift