Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU

Jayden svart Trenere Cordura 999 Svart Hi Jeans topp Blå Pepe Menn SwqPRnFxWU

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Kvinners Sølv Diamante Av Tå Thong Post Sandal Shoes Sh222613 Huset Damene Tw5qCzUdT

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift