Lukket Yc L Hunn 2046 Pumpe Bane Sko Hullbånd Rød Flat Tå 18 YOdOSxq Lukket Yc L Hunn 2046 Pumpe Bane Sko Hullbånd Rød Flat Tå 18 YOdOSxq Lukket Yc L Hunn 2046 Pumpe Bane Sko Hullbånd Rød Flat Tå 18 YOdOSxq Lukket Yc L Hunn 2046 Pumpe Bane Sko Hullbånd Rød Flat Tå 18 YOdOSxq

Lukket Yc L Hunn 2046 Pumpe Bane Sko Hullbånd Rød Flat Tå 18 YOdOSxq

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Bryllup Gull Spiss Prom Minitoo 7 Blonder Sko Kvinners Hæl 5 Fest Cm Mz533 Kveld Pumper Tå p4TqwgWq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift