flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE

flops Elfenbein Positano Manas panna Kvinners Flip RxAwpTwnqE

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Uk Firkant Kvinners 3 Voguezone009 Svart Kitten Tå Pu Faste Mykt Hæler Hæler Med Materiale Pumper Lukket Tykk qadZdfFwt

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift