Dr 7b09 Icon Vernestøvler Martens 9 Størrelse Svart HqrpxHwSz

Dr 7b09 Icon Vernestøvler Martens 9 Størrelse Svart HqrpxHwSz

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Bahatika Tøfler Kvinners Kamel Bahatika Bahatika Tøfler Kamel Kvinners Bahatika Kvinners Tøfler Tøfler Kamel Kvinners Kamel TFnUTqf

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift