Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq

Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Pull Odomolor Kvinners 38 Lukket Hæler Frosne sko Tå Pumper on Faste Svart Lave nUa4UXq

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift