Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq

Pumpe Paul 5 029 5 Green 2239 Womens Uk Flerfarget rqIpzq

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Sjp Av Fawn 70 Pumpe Parker Jessica Sarah Semsket Kjole Forsiktighet Kvinners Gul q7BrqpTw

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift