38 En Sommer Vår Kjøre flops Xue Størrelse Kvinners Skinn Kontor Og ons Sandaler B Stil Flip Slip Tøfler Pustende Gå Personlighet farge Loafers Nasjonale Sko IqI1wCg 38 En Sommer Vår Kjøre flops Xue Størrelse Kvinners Skinn Kontor Og ons Sandaler B Stil Flip Slip Tøfler Pustende Gå Personlighet farge Loafers Nasjonale Sko IqI1wCg 38 En Sommer Vår Kjøre flops Xue Størrelse Kvinners Skinn Kontor Og ons Sandaler B Stil Flip Slip Tøfler Pustende Gå Personlighet farge Loafers Nasjonale Sko IqI1wCg 38 En Sommer Vår Kjøre flops Xue Størrelse Kvinners Skinn Kontor Og ons Sandaler B Stil Flip Slip Tøfler Pustende Gå Personlighet farge Loafers Nasjonale Sko IqI1wCg

38 En Sommer Vår Kjøre flops Xue Størrelse Kvinners Skinn Kontor Og ons Sandaler B Stil Flip Slip Tøfler Pustende Gå Personlighet farge Loafers Nasjonale Sko IqI1wCg

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Mineral Kaskade Cnx Clearwater Sandal Kvinners Ivrige Blå Skinn 1qfWYw

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift