Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I

Beskytter Størrelse 6 600 40 590250 5 Albatros Grønn Vernestøvel w4WZqX4I

Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt,

  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang,

  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt
Sandaler Steg Sommerfest Kvinner Flop Krisp Post Damene Diamante Strand Tå Flip Sko Flate qAxZxRFY

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde

  • Info om søker og rettighetsområde

  • Begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, f.eks. om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift